Frivilligt arbejde

At være frivillig skaber stor værdi for dig som menneske, men det skaber også stor værdi for dem, du hjælper. Alle må som udgangspunkt udføre frivilligt arbejde, dog begrænset af et regelsæt indenfor forskellige områder.

Regler 

Hvis du er ledig, er der bestemte regler for, hvad du må udføre af arbejde, og hvor du må udføre det henne, så at det ikke får økonomiske konsekvenser for dig. Noget der yderligere får betydning for dig, hvis du er ledig, er din indkomst. Om du får dagpenge eller kontanthjælp har også betydning for omfanget og udførslen af dit frivillige arbejde.

Det frivillige arbejde må ikke udføres i en privatejet erhvervsvirksomhed uden fradrag af ydelsen. Det må godt udføres i frivillige organisationer, foreninger og lignende, fx. patientforeninger, organisationer, beboer – og grundejerforeninger.

Som kontanthjælpsmodtager skal du altid kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det frivillige arbejde må som udgangspunkt ikke kunne udbydes som lønnet arbejde. Derudover har du oplysningspligt over for kommunen.

Som dagpengemodtager gælder andre regler:
Frivillige aktiviteter, som ikke udbydes som lønarbejde kan udføres uden fradrag. Derudover findes kategorierne; Frivillige aktiviteter – der kan udføres uden fradrag, Frivillige aktiviteter op til 15 timer uden fradrag og frivilligt arbejde. Alle disse bør man kigge nærmere på, hvis man ønsker at udføre frivilligt arbejde, for der gælder specifikke regler for alle punkter.