Der er mange danske virksomheder, som har brug for en fragtløsning. Det kan være en stor virksomhed, men også en mindre virksomhed. De forskellige virksomheder har forskellige behov, når det kommer til fragtløsninger, fordi de har hver deres krav til, hvordan deres gods skal komme fra et sted til et andet. Det kan enten være inden for landets grænser eller til alle fire verdenshjørner. 

Få hjælp til transport af dit gods af et transport- og logistikfirma

De danske virksomheder henvender sig til et transport- og logistikfirma, der er eksperter i at fragte gods fra A til B. Det kan foregå på flere måder og over kortere eller længere afstande. 

Dog er det vigtigt, at en virksomhed undersøger, hvilket transport- og logistikfirma der egner sig bedst til at hjælpe dem med transporten af deres gods.

Hvilke fragtløsninger findes der?

Der findes mange forskellige fragtløsninger, hvor de mest brugte er vejtransport, banetransport, søfragt og luftfragt. Hvilken løsning der er den bedste kommer blandt andet an på godset, distancen, budgettet til fragtomkostninger, om det skal være mest muligt miljøvenligt m.m.

Luftfragt: Luftfragt er det samme som flyfragt og foregår i luften ved hjælp af et fly. Det er en hurtig, men ikke en særlig miljøvenlig fragtmetode.

Søfragt: Søfragt foregår på havet ved hjælp af et containerskib. Det er en langsommere, men mere miljøvenlig transportform sammenlignet med luftfragt. 

Banetransport: Banetransport foregår med et godstog og er en særdeles populær løsning.

Vejtransport: Vejtransport er, når godset transporteres på vejene af en lastbil, hvilket er en meget benyttet fragtmulighed.