Business Intelligence er i korte træk en virksomheds metode til at kunne overskue samt anvende data som kommer fra flere forskellige systemer, databaser og mange andre forskellige kilder. Her under kan du se hvordan processen fungere.

Læs mere om BI her

Når alt data er indsamlet fra de forskellige systemer, bliver alt data gennemarbejdet og præsenteret på den måde som I gerne vil modtage data for at kunne sammenholde hvad der giver bedste mening for jer. Business Intelligence kan derfor medvirke til at reducere følgende omkostninger:

  • Besparelser på dine lønomkostninger
  • Medvirker til at traffe bedre beslutninger
  • Automatisering af arbejdsgange
  • Minimering af fejl
  • Få optimeret sine forretningsgange
  • Få overblik over hele virksomhedens data
  • Medvirkende til at skabe ny viden samt vækstmuligheder

En Business Intelligence(BI) løsning er derfor medvirkende til at få meget mere data ud af din virksomhed som derved giver dig bedre muligheder for at få et indblik i dine kunders købsadfærd, varestyring og bevægelse, omkostningseffektivisering. Alt dette er med til at give din virksomhed muligheder for at undgå tab og bruge hele virksomhedens kapacitet.

Ligeledes er dette med til at give alle medarbejder et større indblik i hvilke beslutninger der skal traffes, ud fra den data som der er opsamlet i virksomheden. Derved gives der et stort indblik i hvor virksomheden kan optimeres og at det altid er de rette beslutninger som der traffes.

Indenfor BI findes der mange forskellige udbydere, og forhen skulle man være en stor virksomhed for at dette ville give mening. I dag har software udviklet sig meget, og ord som BIG DATA kender mange til. Samtidig er der også kommet mange flere fordele og i dag kan mellemstore virksomheder også være med, da priserne generelt er blevet billigere over tid.